Workshopgruppen för professionella

Österbotten

Västerbotten

Britt-Helen Tuomela-Holti
Projektarbetare
KASTE familjeprojektet i Österbotten

Britt-Inger Högberg

Pamela Antila
Projektarbetare
KASTE familjeprojektet i Österbotten

Emmy Sundin

Birgitta Höglund
Skoldirektör, Vasa stad

Katarina Sjöström

Caroline Lund
Fritidschef, Korsholms kommun

Marie Ernestad

Anne Salovaara-Kero
Utbildningsansvarig Fri från Narkotika rf., Stadstyrelsemedlem Vasa stad

Stefan Nybom

 

Workshopgruppen för ungdomar

Med hänsyn till ungdomarnas ålder kommer medlemmarna inte att namnges.