Styrgruppen

Ordförande
Birgitta Forsström
Yrkeshögskolan Novia
Pro rektor/forskningschef

 

Hans Beijar
Botnia Atlantica
Programdirektör

Annika Wentjärvi
Yrkeshögskolan Novia
T.f. forskningsledare

Jerker Johnson
Österbottens förbund
Utvecklingsplanerare,
internationell koordinator

Lennart Nygren
Umeå universitet
Professor i Socialt arbete

Nils Sandberg
Region Västerbotten
Projekthandläggare

Pia Nyman-Kurkiala
Åbo Akademi
Amanuens,
Socialvetenskapliga institutionen