På Gång

Under våren 2013 utförs en kartläggning av barn och ungdomars hälsa och livsvillkor i både Österbotten i Finland och i Västerbotten i Sverige. Syftet med kartläggningen är att utreda vad som görs gällande barn och ungdomars hälsa och livsvillkor i Kvarkenregionen. Det handlar med andra ord om hurdan forskning och hurdana projekt eller satsningar man har gjort inom Universitet, högskolor, kommuner och/eller den tredje sektorn. En annan viktig del i kartläggningen är också att identifiera luckor. Kartläggning genomförs främst genom enkäter, men även genom intervjuer. Resultatet från kartläggningen publiceras senare på projektets hemsida.

Under projektets gång ordnas också Workshops med professionella och med ungdomar på båda sidor om Kvarken.

Unga i Botnia-hemsidan har som mål att på sikt kunna fungera som informationsbank (ResursPool) för forskare och andra intresserade inom området och på så sätt kunna bidra till nya kontakter och till skapandet av nya nätverk. Och där vi även informerar om det som är aktuellt inom både forskar- och projektvärlden i Österbotten och i Västerbotten.


Bild: Flickr.com "Seattle Municipal Archives, Kids at Kubota Garden"