Välkommen till projektet Unga i Botnia!

Unga i Botnia – samlad kunskap kring Barns och Ungas Hälsa och Livsvillkor i Kvarkenregionen, är ett tvärvetenskapligt samarbetsprojekt mellan Yrkeshögskolan Novia, Åbo Akademi och Umeå Universitet. Inom ramen för projektet strävar universitet och högskolor i Kvarkenregionen efter att ena sin kompetens och nyttja varandras erfarenheter för att skapa kunskap som grund för beslutsfattande om barn och ungas hälsa och livsvillkor.

Ett utvidgat samarbete möjliggör ett gränsöverskridande utbyte där aktörer/professionella får chansen att ta lärdom av de praktiker och den specialistkompetens som finns i den egna närregionen och framförallt i det andra landet. Projektet pågår från november 2012 till februari 2014.

Bild: Flickr.com "Seattle Municipal Archives, Kids at Kubota Garden"

Läs mer

Yrkeshögskolan Novia
Seriegatan 2
65320 Vasa
Tfn +358 6 328 5000

Åbo Akademi i Vasa
Strandgatan 2
65100 Vasa
Tfn +358 2 215 31

Umeå Universitet
901 87 Umeå
Tfn +46 90 786 50 00